Privacy statement MS Mode site

Laatst gewijzigd op 2 februari 2024

Download de privacy policy

Voor elk sitebezoek, of aankoop in de landen waar MS Mode aanwezig is, geldt onderstaand privacybeleid. In deze privacy policy worden de verschillende manieren waarop MS Mode gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, beschreven. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is MSNL B.V.

Vestigingsadres: Diemermere 1, 1112 TA Diemen

Postadres: Diemermere 1, 1112 TA Diemen

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 65811976

1. Gebruik van persoonsgegevens

In dit hoofdstuk beschrijven wij welke persoonsgegevens MS Mode van klanten verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen.

Online bestelling

 • Als u een bestelling doet, verwerkt MS Mode de volgende gegevens van u: NAW-gegevens, e-mailadres, betaalgegevens en ordergegevens. Deze gegevens gebruikt MS Mode voor het afhandelen van uw bestelling, het beheren van uw account en het verlenen van de klantenservice. MS Mode producten worden ook verkocht op websites van derde partijen . MS Mode ontvangt dan van die derden uw gegevens om de bestelling toe te sturen en retouren af te handelen. De totale order- en retourgegevens worden gebruikt voor verbetering van de website en het assortiment, ook wanneer u geen account hebt aangemaakt.
 • Indien u via de site om persoonlijk stijladvies verzoekt, krijgt MS mode uw persoonlijke kenmerken zoals lichaamstype, kleur haar en ogen. Deze worden gebruikt om uw stijladvies te geven en worden niet op individueel niveau bewaard.
 • MS Mode verwerkt ook uw IP-adres, uw device-specificaties en duur en tijdstip van het bezoek, om eventuele fraude bij het doen van bestellingen te bestrijden, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van uw account door derden.
 • MS Mode kan u ook per telefoon benaderen met informatie en aanbiedingen van haar producten en diensten, tenzij u aan MS Mode of via het Bel-me-niet register hebt laten weten geen prijs te stellen op benadering per telefoon.
 • MS Mode maakt gebruik van cookies die in bepaalde gevallen als persoonsgegevens zijn te kwalificeren. Zie hiervoor ons cookiestatement.
 • Wilt u geen nieuwsbrief van MS Mode meer ontvangen? Dan kunt u zichzelf eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of via klantenservice.be@msmode.com.

 • Klantenservice

  De klantenservice van MS Mode handelt alle Webshop gerelateerde vragen en klachten af. Als u contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van de MS Mode klantenservice, verwerken wij uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, inhoud van de correspondentie en de feiten en omstandigheden van de vraag of klacht om zo goed mogelijk te kunnen reageren op uw klacht, verzoek of vraag. Deze gegevens worden bewaard tot maximaal twee jaar na afhandeling van uw verzoek.


  Klantenonderzoek

  Indien u deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van MS Mode, verwerken wij de volgende gegevens zodat de uitkomsten van het onderzoek gebruikt kunnen worden voor verbeteringen binnen MS Mode: e-mailadres, uitkomst onderzoek, naam, adres en woonplaats (alleen op verzoek).


  Member Club

  Een Member Club account maakt het gebruik van de Webshop gemakkelijk en handig. U hoeft uw adresgegevens niet steeds opnieuw weer in te vullen en u heeft gemakkelijk toegang tot uw bestelhistorie. Uw adresgegevens en gegevens over uw bestellingen worden gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling en bewaard zodat ze via uw account beschikbaar blijven. Als je toestemming hebt gegeven voor het delen van informatie via onze cookies, zal bij registratie je gastaccount automatisch worden omgezet naar een Member account. U wordt Member indien u de in de winkel gekochte Member Card online registreert. U kunt ook aankopen doen op de MS Mode Webshop en wordt dan door het aanmaken van een account automatisch lid van de Member Club. Het Member Club account heeft tot doel de klanten te belonen voor hun loyaliteit en de tevredenheid te verhogen. Wanneer u zich registreert voor de Member Club, worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • Member Card nummer en security code (bij een fysieke kaart registratie)
 • E-mailadres en wachtwoord
 • Naam
 • Adres (niet verplicht)
 • Geslacht
 • Geboortedatum (niet verplicht)
 • Bestelhistorie
 • Gespaarde punten en vouchers
 • Nieuwsbrief inschrijving (ja/nee)
 • Deze gegevens worden gebruikt om Toegang te geven tot “Mijn Account”, gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen, het loyaltysyteem uit te voeren, verjaardagskortingen te geven, member status update e-mail te versturen, geadresseerde post te versturen en analyses te maken ter verbetering van onze services.

  Ook heeft MS Mode een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van aankoopgedrag en klantenvoorkeuren.


  Winkelbezoek

  Wat betreft het fysieke winkelbezoek is de volgende informatie van toepassing. Alle MS Mode winkels zijn op verschillende plaatsen voorzien van camera’s voor de beveiliging van onze gasten en ons personeel, de beveiliging van onze gebouwen, het bewaken van de producten in onze winkels en het vastleggen van incidenten. Indien daar gegronde redenen voor zijn, kunnen camerabeelden voor onderzoek worden verstrekt aan politie en justitie. De camera’s zijn duidelijk zichtbaar in de winkels en u wordt over het gebruik daarvan geïnformeerd op plaatsen waar u de winkel binnenkomt. Camerabeelden worden na maximaal vier weken verwijderd, dan wel na afhandeling van eventuele incidenten.


  Beveiliging

  Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen (fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, inbraakalarm, beveiliging via wachtwoorden, loggen van toegang en controle daarop, beperking van toegang tot bepaalde personen/functionarissen, geheimhoudingsverplichtingen, beveiligingsbeleid, verzenden via beveiligde verbinding, encryptie) ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.


  Nieuwsbrieven

  MS Mode zal, indien je daarvoor je toestemming hebt gegeven, jouw gegevens gebruiken om je per e-mail nieuwsbrieven te sturen met informatie en aanbiedingen van MS Mode producten en diensten. De inhoud van deze nieuwsbrieven zal zoveel mogelijk worden afgestemd op jouw woonplaats, leeftijd, geslacht en interesses. De interesses worden afgeleid uit producten die je hebt gekocht, bekeken, aan je winkelmandje hebt toegevoegd of op je verlanglijstje gezet. We bewaren voor dit doel jouw bestelhistorie en klikgedrag 2 jaar. We vinden het ook belangrijk om te weten hoe jij onze nieuwsbrieven ontvangt. Daarom gaan we ook na of je onze nieuwsbrief opent, waarin je concreet geïnteresseerd bent en waarop je hebt geklikt. We bewaren de informatie over jouw klik en bestelgedrag alleen onder een pseudoniem om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Mocht je het bovenstaande niet op prijs stellen, dan kun je je te allen tijde uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Dit kan via klantenservice.be@msmode.com of via de link onderaan in de nieuwsbrief Ook kan MS Mode op basis van deze toestemming jou via e-mail benaderen om deel te nemen aan onderzoeken, klantpanels en aanvullende gegevens vragen zoals geslacht en geboortedatum van jou en je eventuele gezinsleden en informatie over jouw voorkeuren voor bepaalde collecties. MS Mode gebruikt de resultaten van onderzoeken en klantpanels om haar producten en diensten te verbeteren.


  Websites van derden

  Op de MS Mode sites kunnen banner advertenties van derden of links naar sites van derden voorkomen. Deze derden kunnen via hun sites cookies plaatsen of persoonsgegevens verzamelen. Over het gebruik van deze gegevens door deze derden kan MS Mode geen controle uitoefenen. Indien u hier meer over wilt weten raden wij u aan het privacybeleid van de desbetreffende derden te raadplegen.

  2. Grondslag verwerking gegevens

  De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens door MS Mode is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen u en MS mode gesloten overeenkomst. Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting een financiele administratie bij te houden en te voldoen aan belastingwetgeving. Ten slotte is de verwerking van gegevens van klanten in bepaalde gevallen gebaseerd op uw toestemming, bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van uw gegevens voor nieuwsbrieven. Ook heeft MS Mode een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van aankoopgedrag en klantenvoorkeuren.


  Minderjarigen

  Personen jonger dan 16 jaar hebben voor deelname aan de Member Club en inschrijving voor nieuwsbrieven, de toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger. Als bewijs van toestemming wordt het emailadres van uw wettelijke vertegenwoordiger gevraagd en kunnen wij ter verificatie van toestemming contact met uw wettelijke vertegenwoordiger opnemen.

  3. Gebruik persoonsgegevens door derden

  MS Mode deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behalve

 • Indien u daartoe toestemming hebt gegeven
 • Voor de uitvoering van uw overeenkomst met MS Mode, bijvoorbeeld betaalproviders of partijen die uw bestelling afleveren
 • Indien MS Mode daartoe wettelijk is verplicht
 • In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij
 • met partijen die voor MS Mode als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Met partijen die ons helpen de dienstverlening te verbeteren
 • 4. Doorgifte naar buiten de EU

  In het licht van de doeleinden van de verwerking van gegevens van MS Mode worden uw persoonsgegevens aan verwerkers verstrekt, die gegevens verwerken in landen buiten Europa die niet geacht worden hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden als in de EU van toepassing is. Onze verwerkers zijn daarom gecertificeerd onder het EU-VS Privacyshield, hebben door de toezichthoudende autoriteiten goedgekeurde Binding Corporate Rules ingevoerd of hebben met ons goedgekeurde Modelcontractsclausules gesloten, zodat de bescherming van uw gegevens niettemin voldoende is gewaarborgd. Meer informatie hierover kunt u opvragen via klantenservice.be@msmode.com.

  5. Overdracht onderneming

  MS Mode kan haar onderneming / haar diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook de persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen u hierover tijdig vooraf informeren. Indien u onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.

  6. Bewaartermijnen

  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken worden tot 2 jaar na het doen van de bestelling bewaard. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Gegevens die nodig zijn voor het sturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven worden bewaard zolang u bent ingeschreven en een jaar daarna. uw interesses worden gebaseerd op aankoophistorie tot 2 jaar daar voorafgaand aan de nieuwsbrief. Indien u een account hebt, kunt u uw eigen aankoophistorie tot 5 jaar terug inzien. Uw correspondentie ivm klantenservice wordt maximaal 2 jaar bewaard nadat het verzoek is afgehandeld, tenzij langer bewaren nodig is voor behandeling van eventuele geschillen. Gegevens over fraude en diefstal kunnen worden bewaard zolang dat nodig is om het incident af te handelen.

  7. Rechten

  U heeft recht op inzage in uw opgeslagen gegevens en u heeft het recht om te verzoeken deze gegevens te corrigeren, te beperken, blokkeren of wissen. Ook heeft u het recht een machine leesbare sub set op te vragen van uw gegevens om deze elders te kunnen opslaan. U heeft te allen tijde het recht u te verzetten tegen gebruik van uw gegevens voor Direct marketing doeleinden en ook uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens voor nieuwsbrieven of het gebruik van cookies kunt u te allen tijde intrekken.

  8. Contact

  Verzoeken in verband met uw bovenstaande rechten kunt u sturen aan klantenservice@msmode.com. Eventuele bezwaren tegen direct marketing per telefoon kunt u ook kenbaar maken via het bel-me-niet register (www.bel-me-niet.nl). Onze functionaris voor de gegevensbescherming kunt u bereiken via klantenservice.be@msmode.com.

  Informatie over online-geschillenbeslechting: de EU-Commissie stelt een internetplatform ter beschikking om geschillen online te beslechten (zog. „OS-platform“). Het OS-platform moet dienen als centraal punt voor een buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die uit online-koopovereenkomsten voortvloeien. Het OS-platform kan via de volgende link worden opgeroepen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  9. Wijziging van de privacyverklaring

  MS Mode behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring. Van belangrijke wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen.

  10. Disclaimer

  Deze website, waaronder tevens begrepen elektronische nieuwsbrieven, heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over MS Mode en haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is te goeder trouw door MS Mode samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. MS Mode is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze MS Mode website.

  De inhoud van deze website en andere uitingen van MS Mode op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door MS Mode wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. MS Mode behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddelijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

  Noch MS Mode, noch haar dochterondernemingen, noch de staf, medewerkers, of agenten van MS Mode of haar dochterondernemingen zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

  11. Copyright

  Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van MS Mode en haar dochterondernemingen (of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar).

  Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden.

  Verveelvoudigingen mogen niet worden gebruikt met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is/zijn MS Mode en/of haar dochterondernemingen hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.