Privacy statement MS Mode site

Laatst gewijzigd op 4-7-2024

Download de privacy policy

In deze privacy policy worden de verschillende manieren waarop MS Mode gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, beschreven. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is MSNL B.V.

Vestigingsadres: Diemermere 1, 1112 TA Diemen

Postadres: Diemermere 1, 1112 TA Diemen

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 65811976

1. Gebruik van persoonsgegevens

In dit hoofdstuk beschrijven wij welke persoonsgegevens MS Mode van klanten verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen.

Online bestelling

 • Als u een bestelling doet, verwerkt MS Mode de volgende gegevens van u: NAW-gegevens, e-mailadres, betaalgegevens en ordergegevens. Deze gegevens gebruikt MS Mode voor het afhandelen van uw bestelling, het beheren van uw account en het verlenen van de klantenservice. MS Mode producten worden ook verkocht op websites van derde partijen . MS Mode ontvangt dan van die derden uw gegevens om de bestelling toe te sturen en retouren af te handelen. De totale order- en retourgegevens worden gebruikt voor verbetering van de website en het assortiment, ook wanneer u geen account hebt aangemaakt.
 • Indien u via de site om persoonlijk stijladvies verzoekt, krijgt MS mode uw persoonlijke kenmerken zoals lichaamstype, kleur haar en ogen. Deze worden gebruikt om uw stijladvies te geven en worden niet op individueel niveau bewaard.
 • MS Mode verwerkt ook uw IP-adres, uw device-specificaties en duur en tijdstip van het bezoek, om eventuele fraude bij het doen van bestellingen te bestrijden, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van uw account door derden.
 • MS Mode kan bestaande klanten ook per telefoon benaderen met informatie en aanbiedingen van haar producten en diensten, tenzij u aan MS Mode of via het Bel-me-niet register hebt laten weten geen prijs te stellen op benadering per telefoon.
 • MS Mode maakt gebruik van cookies die in bepaalde gevallen als persoonsgegevens zijn te kwalificeren. Zie hiervoor ons cookiestatement.
 • Wilt u geen nieuwsbrief van MS Mode meer ontvangen? Dan kunt u zichzelf eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of via klantenservice.be@msmode.com.

 • Klantenservice

  De klantenservice van MS Mode handelt alle Webshop gerelateerde vragen en klachten af. Als u contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van de MS Mode klantenservice, verwerken wij uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, inhoud van de correspondentie en de feiten en omstandigheden van de vraag of klacht om zo goed mogelijk te kunnen reageren op uw klacht, verzoek of vraag. Deze gegevens worden bewaard tot maximaal twee jaar na afhandeling van uw verzoek.


  Klantenonderzoek

  Indien u deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van MS Mode, verwerken wij de volgende gegevens zodat de uitkomsten van het onderzoek gebruikt kunnen worden voor verbeteringen binnen MS Mode: e-mailadres, uitkomst onderzoek, naam, adres en woonplaats (alleen op verzoek).


  Member Club

  Een Member Club account maakt het gebruik van de Webshop gemakkelijk en handig. U hoeft uw adresgegevens niet steeds opnieuw weer in te vullen en u heeft gemakkelijk toegang tot uw bestelhistorie. Uw adresgegevens en gegevens over uw bestellingen worden gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling en bewaard zodat ze via uw account beschikbaar blijven. Als je toestemming hebt gegeven voor het delen van informatie via onze cookies, zal bij registratie je gastaccount automatisch worden omgezet naar een Member account. U wordt Member indien u de in de winkel gekochte Member Card online registreert. U kunt ook aankopen doen op de MS Mode Webshop en wordt dan door het aanmaken van een account automatisch lid van de Member Club. Het Member Club account heeft tot doel de klanten te belonen voor hun loyaliteit en de tevredenheid te verhogen. Wanneer u zich registreert voor de Member Club, worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • Member Card nummer en security code (bij een fysieke kaart registratie)
 • E-mailadres en wachtwoord
 • Naam
 • Adres (niet verplicht)
 • Geslacht
 • Geboortedatum (niet verplicht)
 • Bestelhistorie
 • Gespaarde punten en vouchers
 • Nieuwsbrief inschrijving (ja/nee)
 • Deze gegevens worden gebruikt om Toegang te geven tot “Mijn Account”, gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen, het loyaltysyteem uit te voeren, verjaardagskortingen te geven, member status update e-mail te versturen, geadresseerde post te versturen en analyses te maken ter verbetering van onze services.

  Ook heeft MS Mode een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van aankoopgedrag en klantenvoorkeuren.


  Winkelbezoek

  Wat betreft het fysieke winkelbezoek is de volgende informatie van toepassing. Alle MS Mode winkels zijn op verschillende plaatsen voorzien van camera’s voor de beveiliging van onze gasten en ons personeel, de beveiliging van onze gebouwen, het bewaken van de producten in onze winkels en het vastleggen van incidenten. Indien daar gegronde redenen voor zijn, kunnen camerabeelden voor onderzoek worden verstrekt aan politie en justitie. De camera’s zijn duidelijk zichtbaar in de winkels en u wordt over het gebruik daarvan geïnformeerd op plaatsen waar u de winkel binnenkomt. Camerabeelden worden na maximaal vier weken verwijderd, dan wel na afhandeling van eventuele incidenten.
  Camerabeelden worden na maximaal 1 maand verwijderd.


  Beveiliging

  Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen (fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, inbraakalarm, beveiliging via wachtwoorden, loggen van toegang en controle daarop, beperking van toegang tot bepaalde personen/functionarissen, geheimhoudingsverplichtingen, beveiligingsbeleid, verzenden via beveiligde verbinding, encryptie) ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.


  Nieuwsbrieven

  MS Mode zal, indien je daarvoor je toestemming hebt gegeven, jouw gegevens gebruiken om je per e-mail nieuwsbrieven te sturen met informatie en aanbiedingen van MS Mode producten en diensten. De inhoud van deze nieuwsbrieven zal zoveel mogelijk worden afgestemd op jouw woonplaats, leeftijd, geslacht en interesses. De interesses worden afgeleid uit producten die je hebt gekocht, bekeken, aan je winkelmandje hebt toegevoegd of op je verlanglijstje gezet. We bewaren voor dit doel jouw bestelhistorie en klikgedrag 2 jaar. We vinden het ook belangrijk om te weten hoe jij onze nieuwsbrieven ontvangt. Daarom gaan we ook na of je onze nieuwsbrief opent, waarin je concreet geïnteresseerd bent en waarop je hebt geklikt. We bewaren de informatie over jouw klik en bestelgedrag alleen onder een pseudoniem om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Mocht je het bovenstaande niet op prijs stellen, dan kun je je te allen tijde uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Dit kan via klantenservice.be@msmode.com of via de link onderaan in de nieuwsbrief.


  Websites van derden

  Op de MS Mode sites kunnen banner advertenties van derden of links naar sites van derden voorkomen. Deze derden kunnen via hun sites cookies plaatsen of persoonsgegevens verzamelen. Over het gebruik van deze gegevens door deze derden kan MS Mode geen controle uitoefenen. Indien u hier meer over wilt weten raden wij u aan het privacybeleid van de desbetreffende derden te raadplegen.

  2. Grondslag verwerking gegevens

  De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens door MS Mode is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen u en MS mode gesloten overeenkomst. Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting een financiele administratie bij te houden en te voldoen aan belastingwetgeving. Ten slotte is de verwerking van gegevens van klanten in bepaalde gevallen gebaseerd op uw toestemming, bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van uw gegevens voor nieuwsbrieven. Ook heeft MS Mode een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van aankoopgedrag en klantenvoorkeuren.


  Minderjarigen

  Personen jonger dan 16 jaar hebben voor deelname aan de Member Club en inschrijving voor nieuwsbrieven, de toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger. Persoonsgegevens van minderjarigen die de leeftijd van 13 jaar hebben bereikt kunnen alleen verwerkt worden met hun uitdrukkelijke toestemming. Persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar kunnen alleen verwerkt worden met de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger. Als bewijs van toestemming wordt het emailadres van uw wettelijke vertegenwoordiger gevraagd en kunnen wij ter verificatie van toestemming contact met uw wettelijke vertegenwoordiger opnemen.

  3. Gebruik persoonsgegevens door derden

  MS Mode deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behalve

 • Indien u daartoe toestemming hebt gegeven
 • Voor de uitvoering van uw overeenkomst met MS Mode, bijvoorbeeld betaalproviders of partijen die uw bestelling afleveren
 • Indien MS Mode daartoe wettelijk is verplicht
 • In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij
 • Met partijen die voor MS Mode als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Met partijen die ons helpen de dienstverlening te verbeteren, zoals Sovendus en Trusted Shops.

  Iedereen die toegang heeft tot uw persoonsgegevens is altijd gebonden aan strikte wettelijke of contractuele verplichtingen om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen.

 • 4. Doorgifte naar buiten de EU

  In het licht van de doeleinden van de verwerking van gegevens van MS Mode worden uw persoonsgegevens aan verwerkers verstrekt, die gegevens verwerken in landen buiten Europa die niet geacht worden hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden als in de EU van toepassing is. Indien een doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie buiten de EEA onvermijdelijk is, zullen wij de noodzakelijkheid van deze internationale doorgifte van persoonsgegevens juridisch beoordelen. In het geval van een internationale doorgifte, zullen wij: (i) steeds een beroep doen op een geschikte rechtsgrond voor het doorgeven van persoonsgegevens (zie Artikel 5 AVG), (ii) steeds een beroep doen op een geschikt mechanisme voor het internationaal doorgeven van persoonsgegevens zoals een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie zoals bedoeld in artikel 45 AVG of één van de andere mechanismen zoals bedoeld in artikelen 46 tot en met 49 AVG en (iii) steeds een Data Transfer Impact Assessment (“DTIA”) uitvoeren.

  5. Overdracht onderneming

  MS Mode kan haar onderneming / haar diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook de persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen u hierover tijdig vooraf informeren. Indien u onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.

  6. Bewaartermijnen

  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken worden tot 2 jaar na het doen van de bestelling bewaard. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Gegevens die nodig zijn voor het sturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven worden bewaard zolang u bent ingeschreven en een jaar daarna. uw interesses worden gebaseerd op aankoophistorie tot 2 jaar daar voorafgaand aan de nieuwsbrief. Indien u een account hebt, kunt u uw eigen aankoophistorie tot 5 jaar terug inzien. Uw correspondentie ivm klantenservice wordt maximaal 2 jaar bewaard nadat het verzoek is afgehandeld, tenzij langer bewaren nodig is voor behandeling van eventuele geschillen. Gegevens over fraude en diefstal kunnen worden bewaard zolang dat nodig is om het incident af te handelen en om te voldoen aan de regels van de stichting Fraude Aanpas Detailhandel.
  Als algemene regel zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren of verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden of wanneer de bewaartermijn, zoals uitgelegd in dit artikel is verstreken. We kunnen uw persoonsgegevens echter niet verwijderen als er een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel is dat ons verhindert dit te doen.
  De veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij verwerken is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben we maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verwerkte persoonsgegevens veilig worden bewaard. Deze maatregelen omvatten technische en organisatorische maatregelen.

  7. Rechten

  U heeft recht op inzage in uw opgeslagen gegevens en u heeft het recht om te verzoeken deze gegevens te corrigeren, te beperken, blokkeren of wissen. Ook heeft u het recht een machine leesbare sub set op te vragen van uw gegevens om deze elders te kunnen opslaan. U heeft te allen tijde het recht u te verzetten tegen gebruik van uw gegevens voor Direct marketing doeleinden en ook uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens voor nieuwsbrieven of het gebruik van cookies kunt u te allen tijde intrekken.

  8. Contact

  Verzoeken in verband met uw bovenstaande rechten kunt u sturen aan privacy@msmode.com. Eventuele bezwaren tegen direct marketing per telefoon kunt u ook kenbaar maken via het bel-me-niet register (www.dncm.be). Onze functionaris voor de gegevensbescherming kunt u bereiken via DPO@msmode.com.
  Ook kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie kan u terugvinden via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

  Informatie over online-geschillenbeslechting: de EU-Commissie stelt een internetplatform ter beschikking om geschillen online te beslechten (zog. „OS-platform“). Het OS-platform moet dienen als centraal punt voor een buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die uit online-koopovereenkomsten voortvloeien. Het OS-platform kan via de volgende link worden opgeroepen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  9. Wijziging van de privacyverklaring

  MS Mode behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring. Van belangrijke wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen.

  10. Disclaimer

  Deze website, waaronder tevens begrepen elektronische nieuwsbrieven, heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over MS Mode en haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is te goeder trouw door MS Mode samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. Behoudens opzet of grove schuld van MS Mode of haar leidinggevend personeel is MS Mode niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze MS Mode website. MS Mode kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

  11. Copyright

  Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van MS Mode en haar dochterondernemingen (of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar).

  Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden.

  Verveelvoudigingen mogen niet worden gebruikt met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is/zijn MS Mode en/of haar dochterondernemingen hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.

  12. Vragen

  Indien u vragen of opmerkingen heeft in verband met dit privacybeleid, gelieve dan contact op te nemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: DPO@msmode.com.