Actievoorwaarden

Memberweekend - Win je aankoopbedrag terug

 • De actieperiode is van 29-10-2020 t/m 02-11-2020.
 • Om deel te nemen, dient een aankoop te worden gedaan in de winkel of in onze webshop. Je maakt dan automatisch kans om je aankoopbedrag terug te winnen.
 • Zorg dat je bent ingelogd of je Memberkaart laat scannen bij de kassa.
 • Het aankoopbedrag wordt vergoed tot een maximum bedrag van €449,00.
 • MS Mode medewerkers zijn uitgesloten van deelname.

 • Nog geen member? Schrijf je dan hier in

Easter Giveaway 2020

 • Algemeen
  - Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win een verrassingsbox t.w.v. €50’ van MSNL B.V. (MS Mode) statutair gevestigd te (1112 TA) Diemen aan het adres Diemermere 1. De actievoorwaarden zijn te raadplegen op www.msmode.be/actievoorwaarden
  - De Actie heeft tot doel het promoten van MS Mode.
  - MS Mode behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat MS Mode daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door MS Mode bekend worden gemaakt op haar website. Tijdens de looptijd van de Actie zullen de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers kunnen worden gewijzigd.
  - MS Mode behoudt zich het recht voor om inzendingen die niet volledig aan de actievoorwaarden voldoen en /of haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Deelname
  - Deze Actie staat open voor iedereen die een vaste woon-of verblijfplaats heeft in Nederland, Belgie, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en Spanje.
  - Deelnemers aan de Actie dienen 18 jaar of ouder te zijn.
  - Medewerkers van MS Mode en andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze Actie betrokken zijn, kunnen wel deelnemen maar maken geen kans op de prijzen.
  - Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
  - Deelname aan deze Actie is online en geschiedt geheel kosteloos.
 • Actieopzet
  - De Actie loopt van 11 april 2020 tot en met 13 april 2020. Je kunt tot met 13 april 2020 23:59 uur kans maken op de prijzen.
  - De Actie heeft 10 x hoofdprijs.
  - De hoofdprijs bestaat uit 1 verrassingsbox t.w.v. €50
  - Elke Deelnemer kan onbeperkt aan de Actie deelnemen.
  - De Deelnemers met de meest creatieve inzending, dit ter beoordeling van MS Mode, wint de prijs.
  - De hoofdprijswinnaars worden op 17 april 2020 bekend gemaakt door MS Mode op haar social media pagina’s. Daarnaast zal MS Mode de hoofdprijswinnaars per privé-bericht informeren. De hoofdprijswinnaar zal worden verzocht zijn of haar volledige NAW gegevens beschikbaar te stellen.
  - De hoofdprijswinnaar moet binnen 1 kalenderweek (7 dagen) reageren op voornoemd bericht anders vervalt de prijs en hier kan dan geen aanspraak meer op worden gemaakt. Overige deelnemers ontvangen geen bericht.
  - De prijs wordt uitsluitend toegekend aan de hoofdprijswinnaar, is niet overdraagbaar en kan niet worden ingeruild voor contant geld. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. MS Mode heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de uiteindelijke prijswinnaars van de Actie.
  - Waar relevant zal door MS Mode kansspelbelasting worden voldaan ten aanzien van de uitgekeerde prijs.
 • Aansprakelijkheid
  - Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer en MS Mode is niet aansprakelijk voor enige ongelukken of schade veroorzaakt door het deelnemen aan deze Actie. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en het taggen van MS Mode.
  - MS Mode kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik of de onvolledigheid daarvan, op welke manier dan ook.
  - MS Mode staat niet garant voor het rechtmatig plaatsen van foto‘s en de inhoud van de geplaatste foto’s. MS Mode aanvaardt hieromtrent geen aansprakelijkheid.
  - MS Mode aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe sites waarop de foto’s mogelijk (verder) worden gepubliceerd.
  - MS Mode is niet aansprakelijk voor eventuele schade van derden als gevolg van de door de deelnemer geplaatste foto’s. De deelnemer vrijwaart MS Mode voor eventuele aanspraken van derden.
  - MS Mode is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deze Actie of de door MS Mode verstrekte prijs. Wijzigingen, type-of zetfouten zijn voorbehouden.
 • Publicatie
  - Met het inzenden van zijn/haar zin geeft de deelnemer uitdrukkelijk toestemming zijn of haar naam als prijswinnaar bekend te maken op de website en de eigen (social) mediakanalen van MS Mode zoals, maar niet beperkt tot, de website, nieuwsbrief, Instagram en Facebook. De winnaar van de prijs geeft MS Mode toestemming om zijn of haar naam te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zal alle overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten in verband met de Actie verlenen voor zover dit in redelijkheid van hem of haar verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van MS Mode heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
 • Slotbepalingen
  - Op deze Actie en actievoorwaarden is Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
  - De Actie voldoet aan de bepalingen van de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen.
  - De deelnemer kan vragen en/of klachten over deze Actie sturen aan winactie@msmode.be. Binnen 3 weken na ontvangst van de vraag of klacht zal de deelnemer per email een inhoudelijke reactie ontvangen op de vraag of klacht.
 • Persoonsgegevens
  - De deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van juiste, actuele en complete informatie. MS Mode kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens invoeren of zich voor doen voor een ander komen niet in aanmerking voor winnen van de prijs.
  - Het privacy statement aangaande deze Actie is hier te vinden: https://www.msmode.be/service/actievoorwaarden.html
  - Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en de rechten van de consument op bescherming van de gerechtvaardigde belangen worden strikt in acht genomen conform de wettelijke vereisten. De gegevens die nodig zijn om de Actie uit te voeren worden opgeslagen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De deelnemer geeft MS Mode toestemming zijn of haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Deelnemer kan een verzoek om zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen uit het gegevensbestand richten aan de Klantenservice email: winactie@msmode.be. o.v.v. MS Mode actie. De betreffende persoonsgegevens worden dan zo snel als mogelijk verwijderd uit het gegevensbestand. Met het verzoek tot verwijderen van persoonsgegevens beëindigt deelnemer tevens de deelname aan de Actie.

Member Weekend

 • De korting wordt niet achteraf verrekend
 • De korting is niet geldig i.c.m. andere promoties en/of kortingscodes
 • De korting is alleen geldig wanneer je ingelogd bent met jouw member account
 • Als eerste op de hoogte zijn van het Member Weekend? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief
 • De korting is niet geldig i.c.m bijoux en cadeaukaarten
 • De korting is geldig online en in de winkel

 • Nog geen member? Schrijf je dan hier in

Special Shopping Weekend

 • De korting wordt niet achteraf verrekend
 • De korting is niet geldig i.c.m. andere promoties en/of kortingscodes
 • Als eerste op de hoogte zijn van het Member Weekend? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief
 • De korting is niet geldig i.c.m bijoux en cadeaukaarten
 • De korting is geldig online en in de winkel

-50 % op elke tweede broek

 • De korting wordt niet achteraf verrekend
 • De korting wordt automatisch in de winkelmand verrekend
 • De korting is niet geldig i.c.m. andere promoties en/of kortingscodes
 • De korting is niet geldig op some,… sportswear
 • De korting geldt op het goedkoopst laagst geprijsde artikel
 • De korting is geldig online en in de winkel

Verjaardagskorting

 • De verjaardagskorting is alleen geldig voor members
 • Je ontvangt de kortingscode via de mail wanneer je bij inschrijving je geboortedatum hebt vermeld
 • De kortingscode is alleen geldig wanneer je ingelogd bent met jouw member account
 • De kortingscode is niet geldig i.c.m. andere promoties en/of kortingscodes
 • De korting is niet geldig i.c.m bijoux en cadeaukaarten
 • Je kunt je verjaardagskorting éénmalig op msmode.com of in de winkel gebruiken
 • De kortingscode is slechts éénmaal te verzilveren

 • Nog geen member? Schrijf je dan hier in

Korting bij 250 Memberpunten

 • De kortingsvoucher is alleen geldig voor members
 • De korting is geldig bij een minimale besteding van 50 euro
 • Je ontvangt de kortingscode via de mail wanneer je 250 memberpunten hebt gespaard
 • De kortingscode is alleen geldig wanneer je ingelogd bent met jouw member account
 • De kortingscode is niet geldig i.c.m. andere promoties en/of kortingscodes
 • De korting is niet geldig i.c.m bijoux en cadeaukaarten
 • Je kunt de voucher éénmalig op msmode.com of in de winkel gebruiken
 • De kortingscode is slechts éénmaal te verzilveren

 • Nog geen member? Schrijf je dan hier in

Sale

 • De korting wordt niet achteraf verrekend
 • Tijdens de sale periode kunnen per artikel verschillende kortingspercentages gelden
 • Prijswijzigingen tijdens de sale periode zijn voorbehouden

Combideals

 • De korting wordt niet achteraf verrekend
 • De korting wordt automatisch in de winkelmand verrekend
 • De korting is geldig online en in de winkel
 • De korting is alleen geldig op artikelen met een gekleurd label